הטבות בנושאים רפואיים


ביטוח בריאות

כל תושב ישראלי מבוטח בביטוח בריאות ממלכתי.

בן/בת זוג של החלל (אלמן, אלמנה או ידועים בציבור), הורים שכולים ויתומים ששני הוריהם נספו בפעולות איבה, שדמי ביטוח הבריאות מנוכים משכרם או מהכנסה אחרת - יקבלו בתגמול החודשי "השתתפות בדמי ביטוח בריאות".

אם אין להם הכנסות - דמי ביטוח בריאות ינוכו מהתגמול החודשי המשולם להם, כדי לשמור על זכויותיהם כמבוטחים בביטוח בריאות.

כדי שנוכל לבדוק האם לשלם לכם "השתתפות בדמי יבטוח בריאות" בתגמול החודשי או לנכות לכם דמי ביטוח בריאות מהתגמול החודשי- עליכם להודיע למחלקת נפגעי איבה בסניף שמטפל בכם אם מנוכים לכם דמי ביטוח בריאות מהכנסה אחרת.
שימו לב, באפשרותכם לפנות לסניף באמצעות האתר.

לקבלת סיוע בנושאים הבאים, יש לפנות אל מחלקת השיקום בסניף המגורים.

אשפוז במוסד רפואי או בית אבות


  • בן/בת זוג של החלל (אלמן, אלמנה או ידועים בציבור), הורים שכולים ויתומים ששני הוריהם נספו בפעולות איבה - אשר עפ"י אישור רפואי זקוקים להשגחה וטיפול במוסד סיעודי, ואשר הכנסתם מכל מקור שהוא אינה מספקת למימון הוצאה זו,  יהיו זכאים להשתתפות במימון הוצאות שהייתם במוסד. המימון יינתן במקום התגמול החודשי.
    גובה הסיוע הוא בהתאם לתעריף משרד הבריאות לאשפוז יומי בבית אבות, ובהתאם להכנסות.
  • הורה שכול או בן/בת זוג הנכנסים למחלקה עצמאית- יהיו זכאים למענק השתתפות בדמי הכניסה, בתנאי שבבית האבות ישנה מחלקה סיעודית. או כאשר מחלקה כזו נפתחה במועד מאוחר יותר. המענק לא יינתן לזכאים הרוכשים יחידת דיור כנכס על-שמם. גובה ההשתתפות הוא  בשיעור שנקבע מעת לעת, ובהתאם לתעריפים של משרד הבריאות.
  • הורה שכול או בן/בת זוג שאושפזו בבי"ח שיקומי, או בבי"ח במח' לסיעודיים מורכבים או בהוספיס-  שהייתם תמומן ע"י קופת החולים. הביטוח הלאומי יכסה לזכאים אלה את ההפרש שעליהם לשלם מעבר למימון קופת החולים, בניכוי הכנסתם.

תשלום עבור עזרה בפעולות היום יום עקב מגבלה רפואית (עזרת הזולת)


בן/בת זוג של החלל (אלמן, אלמנה או ידועים בציבור), יתומים ששני הוריהם נספו בפעולות איבה והורים שכולים - שעקב מגבלה רפואית זקוקים לעזרה של אדם אחר בביצוע פעולות היום יום, תיבדק זכאותם למימון עזרה סיעודית באמצעות חברות סיעוד או באמצעות תוספת כספית לתגמול החודשי למי שמעסיק עובד זר.

סכום הסיוע יקבע בהתאם להמלצת רופא ובניכוי השתתפות עצמית, ובתנאי שהזכאי לא מקבל סיוע דומה מגורם אחר (קצבת סיעוד או שר"מ מביטוח לאומי, קצבה ממשרד הביטחון וכדומה).

נסיעות לטיפול רפואי


בן/בת זוג של החלל (אלמן, אלמנה או ידועים בציבור), הורים שכולים ויתומים ששני הוריהם נספו בפעולות איבה- שאינם יכולים מסיבות רפואיות לנסוע בתחבורה ציבורית, ולא מימשו את זכאותם לרכב לשימוש אישי ב 4 השנים האחרונות (להורים ב-5 שנים)- זכאים להשתתפות בהוצאות נסיעה במונית ו/או באמבולנס לטיפול רפואי או בדיקה בבית חולים או מרפאת מומחים. מספר הנסיעות המאושר הוא עד 10 בחודש (5 הלוך וחזור). אין הגבלה במספר הנסיעות לטיפול כימותרפי או דיאליזה.

מכשירים רפואיים

בן/בת זוג של החלל (אלמן, אלמנה או ידועים בציבור), הורים שכולים ויתומים ששני הוריהם נספו בפעולות איבה- זכאים להשתתפות ברכישה או בהשכרה של מכשירים רפואיים, בהתאם לרשימה המאושרת על ידי
אגף השיקום וכהשלמה לזכאות מהביטוח המשלים/משרד הבריאות. הורה השוהה במוסד סיעודי פטור מהשתתפות עצמית.

תרופות

בן/בת זוג של החלל (אלמן, אלמנה או ידועים בציבור)ויתומים ששני הוריהם נספו בפעולות איבה- שהם חולים כרוניים או סובלים ממחלות ממושכות, זכאים למלוא המימון לתרופות כימיות, הנרכשות בבית מרקחת פרטי או בקופות חולים על פי מרשם רפואי.
במקרים בהם נרכשות התרופות בבתי מרקחת פרטיים, המימון יינתן עם הצגת אישור שהתרופה אינה ממומנת על ידי קופת חולים.
תוספי מזון וויטמינים אינם נחשבים לתרופה, אלא אם כן הויטמינים נרכשו בהוראת הרופא המטפל כטיפול רפואי במחלה ובתנאים
מסוימים.

הסיוע במימון תרופות להורים שכולים מגולם בקצבה החודשית, ומפורט בתלוש החודשי של התגמול ( תחת ההטבה "גילום").
הורים שהוצאתם השנתית על תרופות גבוהה מסכום הגילום יוכלו לקבל החזר על הסכום שמעבר, על בסיס אישור רפואי וקבלות שיוגשו לפקיד השיקום.

התייעצות רפואית

בן/בת זוג של החלל (אלמן, אלמנה או ידועים בציבור), הורים שכולים ויתומים ששני הוריהם נספו בפעולות איבה - הסובלים ממחלה כרונית, או הנזקקים להתערבות כירורגית, זכאים למימון התייעצות רפואית עם רופא
מומחה בלבד, אחת לשנה, למחלות המצריכות טיפול רפואי ממושך או התערבות כירורגית. החזר התשלום יינתן כנגד חשבונית מס/קבלה. סכום ההחזר המירבי הינו בסך 850 ש"ח.

מוצרי ספיגה למבוגרים

הורים שכולים, בן/בת זוג של החלל (אלמן, אלמנה או ידועים בציבור), ויתומים ששני הוריהם נספו בפעולות איבה - הצורכים מוצרי ספיגה ופדים עקב אי שליטה בסוגרים, זכאים להשתתפות במימון המוצרים. המימון מותנה באישור רפואי וקבלה. יש להגיש חשבונית מס/קבלה למחלקת השיקום ולא יאוחר משנה ממועד הרכישה.
סכום ההשתתפות המקסימלי הינו 381 ש"ח בחודש.

נעליים אורתופדיות

בן/בת זוג של החלל (אלמן, אלמנה או ידועים בציבור), הורים שכולים ויתומים ששני הוריהם נספו בפעולות איבה- הזקוקים על סמך המלצת רופא לנעליים אורתופדיות, המיוצרות במכון מיוחד למכשירים אורתופדיים,
ישולם להם החזר של עד 976 ש"ח בשנה (בניכוי השתתפות עצמית בסך). המימון הוא חד שנתי ומותנה באישור רפואי ובקבלה.

טיפולים ברפואה משלימה

הורה שכול זכאי להשתתפות במימון של עד 20 טיפולים בשנה ברפואה משלימה, על פי אישור והמלצת רופא מטפל וקבלה מקורית, ולא יאוחר משנה ממועד ההוצאה. סכום ההחזר המירבי הוא 138 ש"ח לטיפול.
ההחזר יינתן עבור טיפולים אלטרנטיביים, כמפורט ברשימה הבאה:
דיקור סיני, ביו פידבק, היפנוזה, הרזייה הוליסטית, הומוטקסולוגיה, טווינה, כירופרקטיקה, נטורופטיה, עיסוי רפואי, פלדנקרייז, פרחי באך, רפואה סינית, רפלקסולוגיה, שיאצו, שיטת אלכסנדר, שיטת פאולה.

לא נדרש מיצוי הזכויות בקופות החולים ו/או ביטוח משלים.

החלמה לאחר אשפוז

בן/בת זוג של החלל (אלמן, אלמנה או ידועים בציבור), הורה שכול ויתומים ששני הוריהם נספו בפעולות איבה-  שעברו אשפוז של ארבעה לילות לפחות בבית חולים, או טיפולים כימותרפיים או הקרנות, זכאים להשתתפות במימון שהות בבית מלון בארץ לתקופה של עד שבעה ימים. הזכאות תינתן פעם אחת בשנה, על פי תעריפי משרד הביטחון (ולאחר מיצוי הזכאות מקופת החולים או ביטוח משלים). ניתן לממש הטבה זו עד שישה שבועות מסיום האשפוז.

השתתפות במימון ניתוח פרטי להורה שכול

השתתפות במימון ניתוח פרטי (שאינו ניתוח קוסמטי) תינתן לניתוח המתבצע במימון ההורה, ושאינו במסגרת קופת החולים ולאחר מיצוי הזכאות במסגרת סל הבריאות. הסכום המרבי להחזר הינו 12,147 ש"ח, לאחר ניכוי השתתפות עצמית בגובה 2,447 ש"ח. כמו כן, אם שולמו סכומים ע"י ביטוח משלים, ינוכו גם סכומים אלה.

עדשות ראייה

בן/בת זוג של החלל (אלמן, אלמנה או ידועים בציבור), הורים שכולים ויתומים ששני הוריהם נספו בפעולות איבה-הזקוקים לעדשות מיוחדות למשקפיים, או לעדשות מגע עקב ניתוח עיניים או מחלת עיניים כרונית, זכאים להשתתפות בהוצאה. ההשתתפות תינתן עם הצגת קבלות מקוריות עבור העדשות בלבד ובהתאם לאישור רופא עיניים על
מהות המחלה והצורך במשקפיים הנובע מהניתוח או המחלה (לגבי מימון ראשון), או אישור רופא לגבי הצורך בהחלפה (בהחלפה).
סכום ההשתתפות מקסימלי הוא בגובה 730 ש"ח לשנה או, עד 1,220 ש"ח לשנתיים.

עדשות טלסקופיות ועדשות מיקרוסקופיות

בן/בת זוג של החלל (אלמן, אלמנה או ידועים בציבור), הורה שכולים ויתומים ששני הוריהם נספו בפעולות איבה - בעלי תעודת עיוור או בעלי לקות ראייה חמורה זכאים למימון מלא של עדשות טלסקופיות ומיקרוסקופיות,
בניכוי ההשתתפות הניתנת על-ידי משרד הרווחה והשירות לעיוור,ובתנאי שהעדשות נרכשו במקום שהופנו אליו על-ידי משרד הרווחה
והשירות לעיוור.

לחצן מצוקה

בן/בת זוג של החלל (אלמן, אלמנה או ידועים בציבור), הורים שכולים ויתומים ששני הוריהם נספו בפעולות איבה - הסובלים ממחלות כרוניות (על פי אישור רפואי), בודדים מגיל 65 ומעלה, או זוג הורים מגיל 70 ומעלה,
זכאים למימון השתתפות בהתקנת לחצני מצוקה ובאחזקתם.

מנוי לשירות קרדיוביפר ומוקד לבבי

בן/בת זוג של החלל (אלמן, אלמנה או ידועים בציבור), הורים שכולים ויתומים ששני הוריהם נספו בפעולות איבה -הסובלים מבעיות רפואיות, זכאים להשתתפות במימון מנוי בחברה המספקת שירות של קרדיוביפר,
מוקד לבבי וניידת טיפול נמרץ. סכום ההשתתפות הוא בגובה 32 ש"ח בחודש או, 356 ש"ח לשנה.

טיפולי שיניים

למימוש הטבה זו יש לפנות מראש לפקיד השיקום עם תכנית טיפול והצעת מחיר מפורטות. התכנית תופנה לבדיקת יועץ מומחה לגבי סבירות התכנית ועלותה.

  • הורים שכולים זכאים להשתתפות במימון טיפולי שיניים בגובה של 50% מההוצאה הממשית, בהתאם להצגת קבלות מקוריות שזמן פירעונן הוא עד שנה מיום התשלום בפועל.
  • בן/בת זוג של החלל (אלמן, אלמנה או ידועים בציבור), ויתומים ששני הוריהם נספו בפעולות איבה (מעל גיל 18) - זכאים להשתתפות במימון טיפולי שיניים בגובה של 50% מההוצאה הממשית, כנגד הצגת קבלות מקוריות, ועד לסכום של 15,335 ש"ח בשנה.
  • יתום עד גיל 18 זכאי להחזר של עד 50% מהתשלום בפועל, ועד לסכום 4,092 ש"ח
  • יתום בגילאי 21-18 שנים, זכאי, עפ"י הוראה מיוחדת המשתנה מעת לעת, להחזר בגובה של 50% מההוצאה בפועל, ועד לסכום של 7,500 ש"ח ב 3- שנים.

טיפולי פוריות

הורים שכולים זכאים להשתתפות במימון טיפולי פוריות לאחר שמיצו את זכאותם בקופת חולים ובביטוח המשלים.
הסכום המירבי לסיוע הינו 24,351 ש"ח (נכון לתאריך 1.1.2020).