לימודים, חוגים והכשרה מקצועית


​בני משפחות שכולות זכאים להטבות שונות בנושאי לימודים והכשרות מקצועיות.

להלן פירוט ההטבות ותנאי הזכאות:

הטבות עבור אחים שכולים

מענק שכר לימוד

מענק שכר לימוד משולם עבור אחים שכולים הלומדים בכיתות ז'-י"ב. המענק משולם להורים שכולים שמקבלים בתגמול החודשי תוספת עבור אחים שכולים. 

סכום המענק - 2,153 ש"ח.

כיצד מקבלים את המענק?

המענק משולם באופן אוטומטי מדי שנה בתגמול חודש אוגוסט.

שיעורי עזר 

אחים שכולים זכאים למימון שיעורי עזר. המימון ניתן עד 3 שנים לאחר האסון, כאשר תקופת הסיוע למימון השיעורים אינה עולה על שנה אחת. השיעורים ימומנו בהתאם לדרישת בית הספר, וכאשר לדעת פקיד השיקום קיים צורך של התלמיד בעזרה בתחומי לימוד מוגדרים.

סכום המימון המרבי: 960 ש"ח לחודש, במשך 12 חודשים.

לפרטים נוספים ולקבלת הסיוע יש לפנות למחלקת השיקום בסניף הקרוב למקום המגורים או באמצעות האתר.


לימודים על תיכוניים ואקדמיים 

ההשתתפות בשכר לימוד תינתן להורים המממנים לימודים גבוהים לאחים שכולים: תואר ראשון או רכישת מקצוע. 
הזכאות מוענקת עבור אחים עד גיל 30, למשך תקופה של עד 3 שנים. אלא אם כן, תכנית הלימודים הרשמית היא בת 4 שנים.
בכל מקרה, לא יאושרו יותר מ-4 שנות לימוד.
ההטבה ניתנת עבור לימודים גבוהים באחד ממוסדות ההשכלה הבאים:
  • בתי ספר על תיכוניים שבסיומם מוענקת תעודת הסמכה ממשרד ממשלתי.
  • אוניברסיטאות ומכללות המוכרות ע"י המועצה להשכלה גבוהה (תואר ראשון).
  • בתי ספר להנדסאים וטכנאים (י"ג - י"ד) ללומדים ברצף לאחר סיום התיכון.
שיעור ההשתתפות הוא עד 40% משכר הלימוד הבסיסי המלא ללימודי תואר ראשון, במוסדות להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציבם (על פי עדכון המועצה להשכלה גבוהה - המל"ג).
לפרטים נוספים ולקבלת הסיוע יש לפנות למחלקת השיקום בסניף הקרוב למקום המגורים או באמצעות האתר.


הטבות עבור יתומים

השתתפות בהוצאות לימודים וחוגים 

ביטוח לאומי משלם מענקים עבור חוגים ליתומים הלומדים בכיתות א'-ו', ועבור הוצאות על לימודים על יסודיים ליתומים הלומדים בכיתות ז'-י"ב.

סכומי המענקים:

עבור יתומים בכיתות א' - ו' : 1,720 ש"ח

עבור יתומים בכיתות ז' - ט' : 2,040 ש"ח

עבור יתומים בכיתות י'- י"ב : 2,520 ש"ח

מי זכאי למענק?

בן/בת זוג של החלל (אלמן/ה או ידועים בציבור) המקבלים בתגמול החודשי תוספת עבור יתומים, וכן ויתומים ששני הוריהם נספו בפעולות איבה.

כיצד מקבלים את המענק?

המענק משולם באופן אוטומטי מדי שנה בתגמול חודש אוגוסט.

אבחון לקויות למידה, הוראה מתקנת וחונכות 

אבחון לקות למידה

ביטוח לאומי מממן אבחון לקות למידה ליתום עד גיל 21 בהתאם להמלצת גורם מקצועהאבחון ייעשה על ידי השירות הפסיכולוגי החינוכי הנמצא בפיקוח, או על ידי פסיכולוגים מומחים ומורשים לאבחון. המימון מוגבל ל-4 אבחונים לכל היותר (בהתאם לצורך).

יתום מעל גיל 21 יוכל לקבל מימון לאבחון אחד בלבד, בתנאי שלא מומן לו אבחון לפני גיל 21.

סכום המימון:

לאבחון דידקטי- החזר של עד 700 ש"ח.

לאבחון פסיכודידקטי- החזר של עד 1,600 ש"ח.

הוראה מתקנת
יתום בגיל בית ספר יסודי ועד תיכון, הסובל מלקות למידה וקיימת המלצה להוראה מתקנת עבורו, ואין בבית הספר או בקהילה שירות זה, זכאי ל 18- שעות לימוד בחודש לכל היותר, על פי התעריף שנקבע, ולתקופה של עד שנתיים ממועד אישור הזכאות.

סכום ההחזר:

על-פי הצהרה - עד 55 ש"ח לשעה כולל מע"מ

בהצגת קבלות -  עד 65 ש"ח לשעה כולל מע"מ

לפרטים נוספים ולקבלת הסיוע יש לפנות למחלקת השיקום בסניף הקרוב למקום המגורים או באמצעות האתר.

תשלום עבור חונכים

יתומים זכאים למימון עבור העסקת חונכים, כאשר החונך ממלא תפקידי ליווי חברתי ותמיכה רגשית, וזאת בתיאום עם פקיד
השיקום ובעצתו.

לפרטים נוספים ולקבלת הסיוע יש לפנות למחלקת השיקום בסניף הקרוב למקום המגורים או באמצעות האתר.

הכשרה מקצועית והשכלה גבוהה לאלמנים/ת, ידועים בציבור ויתומים

מי זכאי למימון הכשרה מקצועית והשכלה גבוהה?

  • בן/בת זוג של החלל (אלמן, אלמנה או ידועים בציבור)
  • יתומים שהתייתמו לפני גיל 21 וטרם מלאו להם 30 שנים (יתומים שהתייתמו אחרי גיל 21 זכאים למימון הכשרה מקצועית בלבד).
  • יתומים ששני הוריהם נספו בפעולות איבה והם בני 18 ומעלה.

מה כולל המימון?

  • בן/בת זוג ויתומים זכאים למימון הכשרה מקצועית עד שיסיימו את לימודי המקצוע, או למימון הלימודים להשכלה גבוהה עד קבלת התואר הראשון. המימון כולל שכר לימוד ומענק שנתי לספרים ודמי מחיה.
  • סיוע למימון לימודים בחו"ל לבן/בת זוג וליתום - יוענק במסגרת התנאים והבדיקות הנערכות ללומדים בארץ. המימון יינתן במטבע ישראלי.
  • הורים שכולים זכאים במקרים מיוחדים לקבל ייעוץ בבחירת מקצוע וסיוע במימון שכר לימוד, לרבות לימודים גבוהים ולימוד השפה העברית.

לפרטים נוספים ולקבלת הסיוע יש לפנות למחלקת השיקום בסניף הקרוב למקום המגורים או באמצעות האתר.


עזרה בהכשרה מקצועית להורים שכולים

הורים שכולים זכאים לקבל ייעוץ בבחירת מקצוע וסיוע במימון שכר לימוד, לרבות קורסים להכשרה מקצועית, קורס העשרה, לימודים אקדמיים ולימוד השפה העברית
לפרטים נוספים ולקבלת הסיוע יש לפנות למחלקת השיקום בסניף הקרוב למקום המגורים או באמצעות האתר.