ניידות ורכב


שימו לב, ביטוח לאומי לא משלם רטרואקטיבית מענקים עבור אגרת רכב, ביטוח רכב ולימוד נהיגה.

דמי ניידות

בן/בת זוג של החלל (אלמן, אלמנה או ידועים בציבור), ויתומים ששני הוריהם נספו בפעולות איבה המקבלים תגמול חודשי, ולא מימשו את זכאותם לסיוע ברכישת רכב מאגף השיקום של הביטוח הלאומי, זכאים למענק דמי ניידות חודשיים.

המענק משולם אוטומטית עם התגמול החודשי.
להורים שכולים, הטבה זו מגולמת עם התשלום עבור תרופות והחזר מס קנייה, המשולמים כל חודש עם התגמול.

למימוש ההטבות הבאות ולפרטים נוספים על אופן קבלת הסיוע יש לפנות למחלקת השיקום בסניף הקרוב למקום המגורים או באמצעות האתר.

סיוע ברכישת רכב

 • הורים שכולים, בן/בת זוג של החלל (אלמן, אלמנה או ידועים בציבור) שלא נישאו בשנית ויתומים ששני הוריהם נספו בפעולות איבה, שיש להם רישיון נהיגה בתוקף - זכאים לעזרה ברכישת רכב אישי או לעזרה ברכישת רכב שיקומי לצורכי עבודה, בדרך של מענק והלוואה. 
 • הורים שכולים, בן/בת זוג ויתומים ששני הוריהם נספו בפעולות איבה, שאין להם רישיון נהיגה בתוקף - זכאים לסיוע ברכישת רכב, אם הוכיחו שיש להם צורך ברכב בגלל מצב בריאותי, גיל מתקדם ונסיבות חברתיות, ושיש להם בן או בת בעלי רישיון נהיגה בתוקף, המתגוררים עמם או סמוך לביתם, ומסוגלים על פי חוות דעת של עובד השיקום, להסיע אותם בהתאם לצרכים.
 • הסיוע ניתן לרכב ראשון והחלפתו אחת ל-5 שנים להורים שכולים, ואחת ל-4 שנים לאלמנות.
 • הורה שכול ובן/בת זוג שלא נישא, שמתפרנסים מהוראת נהיגה או מנהיגת מונית- זכאים לחידוש רכב לצורכי שיקום כלכלי ל-3 החלפות בלבד.
 • יתום (שביום התייתמותו עדיין לא מלאו לו 21 שנים)- יכול להיות זכאי לסיוע חד-פעמי ברכישת רכב לצורכי עבודה, בתנאי שברשותו רישיון נהיגה בתוקף, ולא ניתן לו בעבר סיוע לשיקום, לרבות לימודים, בתנאי שביום הגשת הבקשה עדיין לא מלאו לו 30 שנים.

סיוע בביטוח לרכב

בן/בת זוג של החלל (אלמן, אלמנה או ידועים בציבור) ויתומים ששני הוריהם נספו בפעולות איבה שברשותם רכב - זכאים למענק שנתי למימון אגרת הרכב ולמענק שנתי כהשתתפות במימון דמי ביטוח הרכב. הסיוע מותנה בהצגת צילום תשלום אגרת הרכב מדי שנה.

סיוע בלימודי נהיגה

הורים שכולים, בן/בת זוג של החלל (אלמן, אלמנה או ידועים בציבור) ויתומים הלומדים נהיגה- זכאים להשתתפות בדמי לימוד נהיגה.

סכום הסיוע:

 • מענק להורים שכולים: 1,577 ש"ח,
 • מענק לבן/בת זוג: 2,180 ש"ח,
 • מענק ליתומים: 2,180 ש"ח.

מענקים לרכישת קלנועית

מענק השתתפות לרכישת קלנועית להורה שכול

 • הורה שכול המוגבל בניידות עקב מצבו הרפואי וזקוק לשימוש אישי בקלנועית - זכאי לסיוע ברכישת קלנועית אחת ל-5 שנים. 
  סיוע זה ניתן במקום הסיוע לרכישת רכב.
 • הורים שכולים שאחד מהם זקוק לקלנועית- יהיו זכאים, כל אחד בנפרד, לסיוע לרכישת קלנועית בודדת או לרכישת קלנועית זוגית שתשמש את שניהם.
 • הורה שכול שזקוק לקלנועית, ובן/בת זוגו (שהוא גם הורה שכול) רכש רכב בסיוע אגף השיקום- יהיה זכאי לסיוע לרכישת קלנועית בודדת.

סכום ההשתתפות ברכישת קלנועית:

קולנועית לבודד: 11,503 ש"ח.

קולנועית זוגית: 16,358 ש"ח.

מענק השתתפות לרכישת קלנועית לאלמן/ה, ידוע/ה בציבור

בן/בת זוג הזקוקים לקלנועית לשימושם האישי עקב הגבלה רפואית בניידות- זכאים לסיוע ברכישת קלנועית אחת ל-4 שנים.
סיוע זה ניתן במקום הסיוע לרכישת רכב. הסיוע יינתן כהחזר כספי לאחר המצאת קבלות ועד לסכום מרבי של 15,335 ש"ח.