שונות


השתתפות בהקמת מצבה

הביטוח הלאומי משתתף בהקמת מצבה לבני משפחות שכולות.
סכום ההחזר המקסימלי: 4,890 ש"ח ליחיד, 9,780 לזוג (נכון לינואר 2023).

עבור מי משלמים מענק הקמת מצבה?

 • הורים שכולים של חלל פעולת איבה.
 • בן/בת זוג של החלל (אלמן, אלמנה או ידועים בציבור).
 • יתום משני הורים שנספו בפעולות איבה (בתנאי שהיתום היה מעל גיל 18 בעת פטירתו).

למי ניתן לשלם את המענק?

לבן משפחה שנשא בהוצאות הקמת המצבה. 

כיצד מקבלים את המענק?

לקבלת ההחזר יש לפנות למחלקת נפגעי איבה בסניף הקרוב למקום המגורים, בצירוף קבלה מקורית. ניתן לפנות גם באמצעות האתר


השתתפות ברכישת חלקת קבר

הביטוח הלאומי משתתף ברכישת חלקת קבר לבני משפחה של חלל פעולת איבה.

סכום השתתפות: 5,746 ש"ח ליחיד. 11,492 ש"ח לזוג (נכון לינואר 2023).

עבור מי משלמים מענק לרכישת חלקת קבר?

 • הורים שכולים של חלל פעולת איבה.
 • בן/בת זוג של החלל (אלמן, אלמנה או ידועים בציבור).
 • יתום משני הורים שנספו בפעולות איבה (בתנאי שהיתום היה מעל גיל 18 בעת פטירתו).

למי ניתן לשלם את המענק?

 • זכאי שרכש חלקת קבר בחייו.
 • בן משפחה שנשא בהוצאות חלקת הקבר. 

כיצד מקבלים את המענק?

לקבלת ההחזר יש לפנות למחלקת נפגעי איבה בסניף הקרוב למקום המגורים, בצירוף קבלה מקורית. ניתן לפנות גם באמצעות האתר

 מענק הבראה שנתי (עבור 8 ימי הבראה) בסך 3,592 ש"ח (לכל אחד מהזכאים).

 מי זכאי למענק הבראה שנתי?

 • בן/בת זוג של החלל (אלמן, אלמנה או ידועים בציבור) המקבלים תגמולים שוטפים.
 • הורים שכולים המקבלים תגמולים שוטפים.
 • יתומים ששני הוריהם נספו בפעולות איבה, מעל גיל 18, המקבלים תגמולים שוטפים.

שימו לב, בן זוג של הורה שכול ונשוי להורה שכול, אינו זכאי למענק זה.

איך מקבלים את המענק?

המענק משולם באופן אוטומטי ומועבר לחשבון הבנק של הזכאי ביחד עם התגמול  של חודש יוני.

הלוואות לצרכים אישיים והוצאות מיוחדות

 • בן/בת זוג של החלל (אלמן, אלמנה או ידועים בציבור) והורים שכולים עשויים להיות זכאים להלוואות לסיוע במימון נישואי בן/בת, בר/בת מצווה והנצחה.
 • בן/בת זוג של החלל (אלמן, אלמנה או ידועים בציבור), הורים שכולים ויתומים ששני הוריהם נספו בפיגוע איבה בנוסף הם יכולים לקבל הלוואה לצרכים אישיים, אחת לשלוש שנים.

איך מקבלים את ההלוואות?

לבדיקת הזכאות להלוואות יש לפנות לעובד השיקום בסניף הקרוב למקום המגורים. ניתן לפנות גם באמצעות האתר.

סיוע לכיסוי חובות

הורים שכולים, בן/בת זוג של החלל (אלמן, אלמנה או ידועים בציבור) ויתומים ששני הוריהם נספו בפעולות איבה שנקלעו לחובות כתוצאה ישירה מהאסון או שהם מתקשים להתמודד עם התחייבויות כספיות שקדמו לו, או ששיקומם נכשל ויש להם חובות הקשורים לעניין העסקי- יוכלו להגיש בקשה לסיוע, עד שלוש שנים מיום פטירת החלל.
לפרטים נוספים ולקבלת הסיוע יש לפנות לעובד השיקום בסניף הקרוב למקום המגורים. ניתן לפנות גם באמצעות האתר.

השתתפות בדמי התקנת ושימוש בטלפון

התקנה או העתקת מכשיר טלפון

הורים שכולים זכאים להחזר חד-פעמי בשיעור של 50% מדמי התקנת או העתקת מכשיר טלפון בדירתם הפרטית.
סכום ההחזר: עד 206 ש"ח עבור דמי התקנה. עד 48 ש"ח עבור העתקת קו טלפון.
לקבלת החזר עבור דמי התקנת טלפון יש לפנות אל מחלקת נפגעי איבה בסניף הקרוב למקום המגורים, בצירוף חשבונית מס או קבלה מקורית. ניתן לפנות גם באמצעות האתר.

בן/בת זוג של החלל (אלמן, אלמנה או ידועים בציבור) אינם זכאים להשתתפות בהתקנת טלפון או בהעתקתו.

מענק השתתפות בשימוש בטלפון

בן/בת זוג של החלל (אלמן, אלמנה או ידועים בציבור), הורים שכולים ויתומים ששני הוריהם נספו בפעולות איבה יקבלו החזר שנתי בסך 293 ש"ח (נכון לינואר 2023) עבור השתתפות בשימוש בטלפון. ההחזר משולם באופן אוטומטי פעם בשנה, בתגמול חודש ינואר.