דלג לתוכן ראשי
דלג לתפריט תחתון
Logo

דיור


להלן רשימת ההטבות בנושא דיור:

הלוואות ומענקים לדיור: לאלמן/ה, ידוע/ה בציבור והורים שכולים

כדי לקבל את ההטבות האלה יש לפנות למחלקת השיקום בסניף הקרוב למקום המגורים או באמצעות האתר.

בן/בת זוג של החלל (אלמן, אלמנה או ידועים בציבור), הורים שכולים ויתומים ששני הוריהם נספו בפעולות איבה - זכאים להלוואות ו/או למענקים לפתרון בעיות דיור בהתאם לכללים ולתנאים הנקבעים מעת לעת. ועדת שיקום תדון בכל בקשה ובקשה,
ואם תאשר אותה, תיקבע את סכומי הסיוע, בהתאם להוראות ולתקציב השנתי המאושר למטרה זו. 
העזרה למטרת פתרון בעיית דיור היא חד פעמית, ומתייחסת לסעיף זכאות אחד בלבד: רכישת דירה או החלפת דירה או שיפוצים או כיסוי חוב וכו'.

סיוע במימון דיור בשכירות פרטית

 • בן/בת זוג של החלל (אלמן, אלמנה או ידועים בציבור) עם ילדים והורים שכולים שהם מחוסרי דיור, הפונים בבקשה לסיוע במימון שכירות פרטית - יקבלו סיוע לתקופת השנה הראשונה שבסמוך לאסון, עם אפשרות הארכה לתקופה של שנה נוספת (שנה שנייה).
  במהלך השנה השנייה שלאחר האסון, על הפונה להמציא תוכנית מעשית לפתרון מגורי קבע. אם אין לו תוכנית למגורי קבע- לא יינתן לו סיוע נוסף במימון שכר דירה, מעבר לשנתיים שאושרו.
  אם הפונה המציא תוכנית קבע במהלך השנה השנייה והוא זקוק עד היכנסו לדירת הקבע להמשך מגורים בשכירות - יינתן לו סיוע במימון שכר דירה לתקופה נוספת שלא תעלה על שנה אחת, ובסך הכול עד שלוש שנים.
 • בן/בת זוג עם ילדים והורים שכולים המחליפים דירה מהסיבות הבאות:  צפיפות ביחס למספר הנפשות, מגורים בסטנדרט בנייה נמוך מהמקובל, סביבה לא מתאימה, בריאות, סיבה רגשית או משפחתית, וקיים פער בזמנים ממועד פינוי דירתם עד לקבלת הדירה החדשה, ובגלל הפער הם מבקשים סיוע זמני במימון שכר דירה - יינתן להם סיוע לתקופה שלא תעלה על שנה אחת. 

 

מענק דיור ליתום 

יתום זכאי למענק סיוע ברכישת דירה בסך  109,461 ש"ח (החל ב- 01.03.2017).
יתומים משני הורים שנספו בפעולות איבה זכאים למענק כפול  218,922 ש"ח (החל ב- 01.03.2017).

תנאי הזכאות למענק:

כדי לקבל מענק דיור ליתום, אתה צריך לענות על כל התנאים האלה:

 • גיל - עדיין לא מלאו לך 30 שנה. 
 • רכישת דירה - רכשת דירה וזו דירתך היחידה
 • מצב משפחתי - אתה רווק, ולא קיבלת בעבר מענק נישואים

איך מקבלים את המענק?

כדי לקבל את מענק הדיור יש לפנות למחלקת נפגעי איבה בסניף הקרוב למקום המגורים או באמצעות האתר, ולהגיש את המסמכים האלה:
 • חוזה רכישה - חוזה חתום בינך לבין מוכר הדירה.
 • אם הדירה בדמי מפתח - אישור נוטריוני על רכישת הדירה מאדם פרטי.
 • אם הדירה נרכשה מכספי תוכניות חיסכון - מסמך הוכחה על שהגיע מועד הרכישה בפועל.
 • אם הדירה נמצאת בשלבי בנייה ראשונים - פירוט שלבי התשלומים לקבלן. 

חשוב לדעת,
מי ששולם לו מענק דיור ולאחר מכן מבקש מענק נישואים- ישולם לו ההפרש שבין מענק הנישואים ומענק הדיור שקיבל.
יתום משני הורים שעומד בקריטריונים לקבלת מענק דיור זה- לא זכאי למענק דיור המשולם לבן/בת זוג.