מענק התאלמנות


אלמן או אלמנה זכאים, בסמוך למועד ההתאלמנות, למענק מיוחד למימון צרכים מיוחדים. 
סכום המענק קבוע בחוק והוא ישולם עם אישור האירוע כפגיעת איבה, על ידי סניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים.
בנוסף
המענק ישולם לאלמן ולאלמנה כל 7 שנים.
סכום המענק : 5,242 ש"ח (נכון לינואר 2020).