הבאת חלל פעולות איבה לקבורה


חלל פעולות איבה יובא לקבורה בבית עלמין שבחר בו קרוב המשפחה.

בני המשפחה רשאים לבחור לקבור את החלל גם באזור שמחוץ למקום מגוריו או מקום פטירתו.

הזכאות היא גם במקרים שבהם בחרו בני המשפחה בבית עלמין סגור או בחלקת קבר חריגה בבית עלמין המחזיק ברישיון תקף לעסוק בקבורה, מאת השר לשירותי דת.

עלות הקבורה תשולם על ידי הביטוח הלאומי ישירות לחברת הקבורה.