הבאת בני משפחה שכולים מחו"להבאת בני משפחה שכולה ללוויה

בני משפחה מדרגה ראשונה הנמצאים בחו"ל, זכאים למימון הגעתם לארץ לצורך הלוויה וימי השבעה.
הודעה תימסר לבני המשפחת הנמצאים בחו"ל באמצעות משרד החוץ, שיסייע גם בסידורים הדרושים לשם הבאתם ארצה.

ביקור התייחדות שנתי

מי זכאי לביקור התייחדות?

יתומים

הורים שכולים

אחים ואחיות שלא מלאו להם 18 שנה

אחים ואחיות שמלאו להם 18 שנה - יהיו זכאים למימון ביקור התייחדות פעם בחמש שנים. 

הטסה: הביטוח הלאומי יממן טיסה הלוך וטיסה חזור.

שהייה ולינה: בני המשפחות המגיעים לביקור לביקור התייחדות יכולים לבחור במימון שהייה בבית מלון למשך 6 לילות, או בתשלום הוצאות שהייה בסך 565 ש"ח. 
שימו לב:  הלינה מאושרת במלונות על פי רשימה קבועה של מלונות שאיתם נחתם הסכם, ובהתאם להקצאות שהוסכמו מראש עם המלונות.

נסיעות: בן משפחה שמגיע לארץ לביקור התייחדות זכאי למימון נסיעתו מביתו אל שדה התעופה ובחזרה בחו"ל, וכן משדה התעופה אל מקום שהייתו בארץ ובחזור. בנוסף הוא זכאי גם למימון נסיעה במונית ממקום השהייה בארץ אל בית העלמין לצורך קיום אזכרה, ובחזרה.

כיצד ממשים את הזכאות?

למימוש הזכאות יש להגיש בקשה בקונסוליה הישראלית הקרובה למקום המגורים כחודשיים לפני מועד ההגעה לארץ.
הביטוח הלאומי יבדוק את הבקשה, ואם תאושר, ישתתף במימון הוצאות הטיסה והשהייה.