הבאת בני משפחה שכולים מחו"ל


  • אלמן, אלמנה, יתומים, הורים שכולים, אחים ואחיות החיים בחו"ל באופן קבוע, זכאים להגיע לארץ לביקור התייחדות.
  • אלמן, אלמנה, יתומים, הורים שכולים, אחים ואחיות שלא מלאו להם 18 שנה -  זכאים להגיע לביקור התייחדות בהלוויה, באזכרה, ופעם בשנה ביום הזיכרון הכללי לחללי פעולות איבה או במועד האזכרה השנתית.  
  • אחים ואחיות שמלאו להם 18 שנה -  יהיו זכאים להגיע לארץ לביקור התייחדות בהלוויה, באזכרה ופעם בחמש שנים ביום הזיכרון הכללי לחללי פעולות איבה או במועד האזכרה השנתית. 

הביטוח הלאומי ישלם את הוצאות ההגעה, וכן הוצאות שהייה למשך 6 לילות בבית מלון, שדירוגו לכל היותר 4 כוכבים; או ישתתף בהוצאות שהייה בסך 565 ש"ח.

למימוש הזכאות יש להגיש בקשה בקונסוליה הישראלית הקרובה למקום המגורים כחודשיים לפני מועד ההגעה לארץ. הביטוח הלאומי יבדוק את הבקשה, ואם תאושר, ישתתף במימון הוצאות הטיסה והשהייה.