מענק הבראה לאחר אסון


מענק הבראה לאחר אסון הוא מענק חד פעמי, המשולם באופן אוטומטי יחד עם התגמול החודשי השלישי המשולם לזכאים.

מי זכאי למענק הבראה לאחר אסון?

  • אלמן או אלמנה
  • הורים שכולים

כיצד מחושב גובה המענק?

המענק משולם בהתאם לערך יום הבראה בתעריפי נציבות שירות המדינה.
ערך יום הבראה הוא 429 ש"ח נכון לינואר 2020.

  • לאלמן או אלמנה ישולם מענק בגובה 10 ימי הבראה.
  • עבור כל יתום ישולם מענק בגובה 30% מגובה המענק לאלמן/אלמנה.
  • לזוג הורים שכולים ישולם מענק בגובה 15 ימי הבראה.
  • להורה בודד ישולם מענק בגובה 10 ימי הבראה.