הסעות לאזכרות בבית העלמין


הביטוח הלאומי יממן, לפי בקשת המשפחה, הסעה לבית העלמין : ליום השבעה, ליום השלושים וליום השנה לפטירה.
הזכאות להסעה ביום השנה היא מדי שנה ושנה. הביטוח הלאומי יאשר רכב אחד או אוטובוס אחד.
את ההסעה יש לתאם מראש עם מחלקת נפגעי פעולות איבה בסניף הקרוב למקום המגורים. ניתן לפנות גם באמצעות האתר.