הנצחה


ביטוח לאומי משלם מענקים להנצחת חללי פעולות איבה כתמיכה בפרויקט ההנצחה.
מטרת המענקים היא לסייע במימון ההנצחה, ולא לכסות את כל הוצאות ההנצחה.

מענק להנצחה פרטית

מענק הנצחה פרטית משולם כדי לסייע למשפחה בהנצחה פרטית של יקירה, כגון הוצאה לאור של חוברת זיכרון, קניית תשמישי קדושה בבתי כנסת, הקמת קרן מלגות ועוד.
ה
מענק הוא חד פעמי ומשולם באופן אוטומטי לאלמן/ה ולהורים השכולים.
לפרטים נוספים בנושא הנצחה פרטית יש לפנות לאגף השיקום בביטוח הלאומי.

מענק להנצחה קבוצתית

מענק להנצחה קבוצתית ניתן למטרת הנצחה של שני חללים או יותר במסגרת פרויקט הנצחה, כגון חקיקת שמות החללים על קיר הנצחה, הוצאת ספר, הקמה או שיפוץ אנדרטה, חדר זיכרון, הפקת סרט וכו'.

אגף נפגעי פעולות איבה מפרסם מידי שנה קול קורא לעיריות, לרשויות מקומיות, למוסדות ציבור ולעמותות
להגיש בקשה לקבלת סיוע כספי למטרת הנצחה קבוצתית לזכר חללי פעולות האיבה.

לצורך הגשת הבקשה, יש לעקב אחר פרסום קול הקורא בעיתונות ובאתר האינטרנט.