מענק לאחזקת מקום קבורה


בני המשפחה של הנספה זכאים למענק לאחזקת מקום קבורה ומצבה.
המענק משולם פעם ב-5 שנים. סכום המענק: 3,517 (נכון לינואר 2020).

למי משולם המענק?

המענק ישולם לבני משפחתו של הנספה, ללא צורך בהצגת קבלות, לפי סדר העדיפות הבא:
1. בן זוגו של הנפטר.
2. אם אין בן זוג - ישולם לילדו של הנפטר.
3. אם אין בן זוג וילד -ישולם להורה של הנפטר.
4. אם אין בן זוג, ילד או הורה - ישולם המענק למי שנשא בהוצאות, לאחר הצגת קבלות, עד לסכום המרבי שנקבע.
לפרטים נוספים יש לפנות למחלקת נפגעי פעולות איבה בסניף הקרוב למקום המגורים או באמצעות האתר.