מענק אזכרה שנתי


הורים שכולים, אלמן ואלמנה, יתום (אם האלמנה נפטרה) או אח (אם ההורים השכולים נפטרו) - זכאים למענק שנתי להשתתפות בהוצאות האזכרה. אם יש מספר זכאים (כמה יתומים או כמה אחים), הזכאים ימסרו הצהרה משותפת בדבר הסכמתם למי מבני המשפחה על הביטוח הלאומי לשלם את המענק.

 להורים שכולים, אלמן או אלמנה המקבלים תגמולים חודשיים, המענק ישולם באופן אוטומטי בחודש הפטירה הלועזי. במקרים שבהם לא משולם תגמול- יש להגיש בקשה למענק אזכרה למחלקת נפגעי איבה בסניף הקרוב למקום המגורים. 

נספה שאין לו שאירים- מענק האזכרה ישולם לקרוב משפחה ששילם את הוצאות האזכרה, והגיש למחלקת נפגעי פעולות איבה בסניף בקשה לקבל את המענק, בצירוף קבלות.

סכום המענק: 944 ש"ח (נכון לינואר 2020).