תמיכות בהנצחה קבוצתית של חללי פעולות איבה

אגף נפגעי פעולות איבה מעניק לרשויות מקומיות ולמוסדות ציבור תמיכות בהנצחה קבוצתית של חללי פעולות איבה. קול קורא להגשת הבקשה לתמיכה מתפרסם אחת לשנה.

התמיכה תינתן לצורך הקמת מיזמים שאינם מתכלים, המנציחים שני חללי פעולות איבה ויותר, כגון; הקמה או שיפוץ אנדרטה, חדר זיכרון, כתיבת ספר, הפקת סרט וכדומה. ניתן להגיש בקשה בעבור פרויקט הנצחה אחד בלבד.

הזכאות לתמיכה וסכום הסיוע ייקבעו על ידי ועדת תמיכות להנצחה קבוצתית של חללי פעולות האיבה.

​הזוכים בתמיכה למטרת הנצחה קבוצתית

פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה