שיקום מקצועי תעסוקתי


נכה בדרגת נכות של 20% ויותר (המקבל תגמול חודשי) זכאי למימון לימודים לרכישת מקצוע, אם הוא עונה על אחד  משלושת התנאים האלה:

  • הוא חסר מקצוע.
  • הוא נדרש להסב את מקצועו בשל פגיעתו המוכרת
  • הוא זקוק להשתלמות מקצועית לצורך ביסוס במקום עבודתו.

את הבקשה יש להגיש, בתוך חמש  שנים מהיום שבו הוכרה הנכות, אל מחלקת השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי  במקום המגורים.


ההחלטות לאישור לימודים גבוהים ומקצועיים הן בסמכות ועדת השיקום בסניף.
החלטות בדבר תוכנית שיקום דורשות תהליך של בחינת הזכאות והתאמה, ולכן מומלץ להגיש בקשה מוקדם ככל האפשר.

התחום או המקצוע שנבחרו חייבים להתאים לכישוריו של הנכה ולמצבו הרפואי והתפקודי, וכן לאפשרויות התעסוקה בשוק העבודה הפתוח.

הסיוע מאושר רק לתלמידים מן המניין במוסדות מוכרים הנמצאים בפיקוח ממשלתי או ציבורי בארץ (כגון המועצה להשכלה גבוהה לגבי לימודים אקדמיים, ומשרד העבודה לגבי הכשרה מקצועית). הסיוע כולל גם לימודי הכנה לתעודת בגרות או מכינה קדם אקדמית, במקרים שלימודים אלה הכרחיים לביצועה של תוכנית השיקום.

שים לב,
לא יאושר מימון לנרשמים לתוכנית לימודים במוסדות שאינם מוכרים ואינם נמצאים בפיקוח ממשלתי או ציבורי.  הזכאות ניתנת לשנה אחת בלבד. יש לחזור ולהגיש את הבקשה מדי שנה, בצירוף אישורים על הישגים בלימודים.
מי שהפסיק את לימודיו מסיבות שלא נמצאו סבירות לדעת הוועדה, יחויב להחזיר את כל הסיוע הכספי שקיבל לצורך לימודיו.

סיוע בהשמה

בתום לימודיך והכשרתך המקצועית, פקיד השיקום יוכל לסייע לך למצוא עבודה בשוק העבודה הפתוח. אגף השיקום עובד בשיתוף עם כמה חברות השמה, המתמחות בשילוב אנשים עם מוגבלויות בשוק העבודה.