מזונות

חוק המזונות (הבטחת תשלום) נועד לסייע לאישה ולילד, תושבי ישראל, שבידיהם פסק דין לתשלום מזונות, והם אינם מקבלים את התשלום מהחייב במזונות.

הביטוח הלאומי משלם לזוכה במזונות תשלום חודשי, וגובה מהחייב במזונות את הסכום שחויב בו בפסק דין למזונות.
הסכום שמשלם הביטוח הלאומי לאישה הוא הסכום שנקבע בפסק הדין למזונות או הסכום שנקבע בתקנות - הנמוך מביניהם.
אם הביטוח הלאומי גבה מהחייב את מלוא סכום המזונות שנקבע בפסק הדין, וסכום זה גבוה מדמי המזונות שהביטוח הלאומי שילם לאישה, האישה תקבל את ההפרש.
אם פסק הדין נמוך מסכום התקנות, בדקי את זכאותך להשלמת הכנסה בהבטחת הכנסה.

באתר זה השתמשנו בלשון נקבה לזוכה ובלשון זכר לחייב, מטעמי נוחות, אולם הכוונה לנשים וגברים כאחד.

מה עלי לעשות כדי לקבל דמי מזונות?

 • למידע על תנאי הזכאות לחצי כאן
 • למידע נוסף לחצי כאן
 • עלייך למלא בקשה לתשלום מזונות,
  ולצרף את המסמכים הנדרשים
 • תוכלי לעקוב אחר הטיפול בבקשה באתר האישי
  במידת הצורך תקבלי הודעה להשלמת מסמכים
 • הודעה על ההחלטה שהתקבלה תופיע באתר האישי
 • אם בקשתך אושרה - דמי המזונות ישולמו לחשבון הבנק שלך בחודש שבו אושרה הבקשה. התשלום החודשי ישולם ב- 28 בחודש.
 • אם בקשתך נדחתה - תכלי לערער על ההחלטה לבית הדין לעבודה בהתאם לכללים. למידע נוסף
  לחצי כאן
 • אם חל שינוי בסטטוס המשפחתי שלך או בסטטוס התעסוקתי - עלייך להודיע לנו באתר כדי שלא תצברי חובות.