סכום המענק


החל ב- 01.01.2022

הילדים הזכאים למענק וסכום המענק בשנת הלימודים תשפ"ג (2023-2022) :

עבור שנת הלימודים תשפ"ג (2023-2022) ישולם המענק (באוגוסט 2022) לילדים שנולדו בתקופה מ-1.1.2005 עד 31.12.2016 .
סכום
המענק - 1,046 ש"ח לכל ילד.

הילדים הזכאים למענק וסכום המענק בשנת הלימודים תשפ"ב (2022-2021) :

עבור שנת הלימודים תשפ"ב (2022-2021) שולם המענק (באוגוסט 2021) לילדים שנולדו בתקופה מ-1.1.2004 עד 31.12.2015 .
סכום
המענק היה - 1,021 ש"ח לכל ילד.

לרשותכם, מחשבון לחישוב סכום מענק הלימודים.

שימו לב, אם הילד לא נולד בתאריכים המזכים במענק, והוא לומד בכיתה א' או י"ב - עשויה להיות זכאות למענק.
יש להעביר לנו אישור לימודים כדי שנבדוק את זכאותו למענק לימודים.