סכום המענק


​החל ב- 01.01.2021

הילדים הזכאים למענק וסכום המענק בשנת הלימודים תשפ"ב (2021-2022) :

עבור שנת הלימודים תשפ"ב (2021-2022) ישולם המענק (באוגוסט 2021) לילדים שנולדו בתקופה מ-1.1.2004 עד 31.12.2015 .
סכום
המענק - 1,021 ש"ח לכל ילד.

הילדים הזכאים למענק וסכום המענק בשנת הלימודים תשפ"א (2020-2021) :

עבור שנת הלימודים תשפ"א (2020-2021) שולם המענק (באוגוסט 2020) לילדים שנולדו בתקופה מ-1.1.2003 עד 31.12.2014 .
סכום
המענק היה - 1,021 ש"ח לכל ילד.

לרשותכם, מחשבון לחישוב סכום מענק הלימודים.

שימו לב, אם הילד לא נולד בתאריכים המזכים במענק, והוא לומד בכיתה א' או י"ב עשויה להיות זכאות למענק. יש להעביר לנו אישור לימודים כדי שנבדוק את זכאותו למענק לימודים.