איך להגיש תביעה לקצבת ילדים?


ברוב המקרים הקצבה משולמת באופן אוטומטי, על פי מידע שמועבר אלינו מבתי החולים לאחר הלידה, ואין צורך להגיש תביעה לביטוח הלאומי. עם זאת ישנם מקרים שהמשפחות צריכות להגיש תביעה לביטוח הלאומי.

תשלום אוטומטי 

בתי החולים בארץ מעבירים לביטוח הלאומי את הנתונים על הלידות.
הביטוח הלאומי משלם את קצבת הילדים על פי נתונים אלה, ואין צורך לפנות לביטוח הלאומי להגיש תביעה.
ואולם כדי שנוכל לשלם את הקצבה, על האם למסור לבית החולים את פרטי חשבון הבנק שלה (בלידה ראשונה בלבד).
חשבון הבנק חייב להיות על שם האם או חשבון משותף לשני ההורים.

הגשת תביעה על ידי ההורה  

במקרים הבאים, בהם לא מתקבל מידע מבית החולים, ההורה צריך להגיש לביטוח הלאומי טופס תביעה לצורך קבלת הקצבה:
  • ילד שנולד בבית
  • ילד שנולד בחוץ לארץ  - יש לצרף לטופס התביעה צילום דרכון של הילד
  • ילד מאומץ - אם הילד אומץ בארץ יש לצרף אישור מהשירות למען הילד שבו מצוין: מספר הזהות הזמני של הילד, תאריך לידת הילד ותאריך קבלת הילד למשפחה. אם הילד אומץ בחוץ לארץ יש לצרף אישור נוטריוני וצילום דרכון של הילד שבו מצוין תאריך כניסת הילד לארץ - למידע נוסף על קצבת ילדים להורים מאמצים לחץ כאן
  • ילד שעלה לארץ ללא הוריו - הקצבה משולמת למי שמונה לקבל את קצבת הילדים
  • ילד שמונה לו אפוטרופוס, או שאינו נמצא אצל הוריו - יש לצרף אישור מתאים

איך שולחים את המסמכים?

את התביעה והמסמכים ניתן לשלוח באחת מהדרכים הבאות:

חשוב לדעת

יש לציין בטופס התביעה את חשבון הבנק של האם או חשבון משותף לה ולבן זוגה.

מועד הגשת התביעה

את התביעה לקצבת ילדים יש להגיש בתוך 12 חודשים ממועד הזכאות לקצבה (יום הלידה, יום העלייה לארץ, יום האימוץ או יום הכניסה לארץ). מי שיגיש תביעה לאחר שחלפו 12 חודשים מהמועד הזה, יוכל לקבל תשלום רק עבור 12 החודשים שקדמו למועד הגשת התביעה.