למי משולמת הקצבה?


​משפחה שבה שני בני הזוג גרים עם ילדיהם

הקצבה משולמת לאם. לכן חשבון הבנק יהיה על שם אם הילדים או חשבון משותף לשני ההורים.

הורים גרושים

  • הקצבה משולמת לידי האם (גם אם הילדים במשמורת משותפת), אולם אם הילדים נמצאים אצל האב בלבד הקצבה תשולם לאב. עם זאת, ניתן לשלם את הקצבה להורה השני, אם ההורים הגיעו ביניהם להסכמה או בהתאם לפסק דין, ובתנאי שהקצבה תשולם במלואה להורה אחד. 
  • אם חלק מהילדים נמצאים עם האם וחלק עם האב - כל הורה יהיה זכאי לקצבה עבור הילדים שנמצאים אצלו על פי הרשום בפסק הדין. כדי לקבל את הקצבה, על ההורים להגיש בקשה לפיצול תיק לסניף הביטוח הלאומי.
הורה גרוש עשוי להיות זכאי גם למענק לימודים.
לתשומת לבך, באפשרותך למלא את הבקשה באופן מקוון באתר.

הורים החיים בנפרד

  • הקצבה משולמת לידי האם, אולם אם הילדים נמצאים אצל האב בלבד הקצבה תשולם לאב. עם זאת, ניתן לשלם את הקצבה להורה השני, אם ההורים הגיעו ביניהם להסכמה או בהתאם לפסק דין, ובתנאי שהקצבה תשולם במלואה להורה אחד. 
  • אם חלק מהילדים נמצאים עם האם וחלק עם האב - משולמת הקצבה לכל הורה בנפרד, לפי מספר הילדים שנמצאים אצלו, ועל כל הורה להגיש טופס בקשה לפיצול תיק ולצרף את המסמכים הנדרשים.

הורה החי בנפרד עשוי להיות זכאי גם למענק לימודים.

ילד שאינו באחזקת הוריו

במקרים שהילד אינו באחזקת הוריו, תשולם הקצבה לאפוטרופוס שיש בידו צו מינוי מבית המשפט שמינה את האפוטרופוס, או למי שהביטוח הלאומי מינה כמקבל הקצבה עבור הילד (כדי להתמנות כמקבל הקצבה, יש לפנות לסניף הביטוח הלאומי עם המסמכים המתאימים, כגון אישור מעובדת סוציאלית, אישור מגורמי הרווחה והקהילה).