שהות בחוץ לארץ


ילד השוהה בחו"ל זכאי להמשך תשלום הקצבה למשך 3 החודשים הראשונים לשהותו בחוץ לארץ.
החל בחודש הרביעי לשהותו בחוץ לארץ, הילד אינו זכאי להמשך תשלום הקצבה, אלא אם הוא או הוריו עונים על אחד התנאים הבאים:

  • אחד ההורים נשלח לחו"ל על ידי מעסיק ישראלי, וממשכורתו מנוכים דמי ביטוח ומס הכנסה כחוק.
  • אחד ההורים שוהה בשנת שבתון או השתלמות מטעם מעסיק ישראלי.
  • אחד ההורים או אחד הילדים מקבל טיפול רפואי בחו"ל, שאי אפשר לקבלו בארץ. הזכאות לקצבה תיקבע לאחר אישור רופא המוסד לביטוח לאומי.
  • אחד ההורים הוא עובד מקומי ישראלי.

אם אתם עונים על אחד התנאים למעלה, יש להמציא אישורים מתאימים ולהעבירם לבדיקה בסניף.

לנוחותכם דף הסבר לשליח ולעובד עמ"י בחו"ל.

ילדים השוהים במדינת אמנה -  זכאותם לקבלת הקצבה תיבדק על פי התנאים המופיעים באמנה שבין מדינת ישראל למדינה שבה הם שוהים.

חשוב לדעת,

מיד עם חזרתכם לארץ, לאחר תקופת שהייה בחו"ל של יותר מ-3 חודשים, או לאחר שסיימתם תקופת שליחות או שנת שבתון בחו"ל - נא פנו אל סניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריכם, כדי לבדוק את זכאותכם לקצבת הילדים.