תנאי הזכאות


את קצבת הילדים זכאי לקבל הורה עבור ילדיו עד הגיעם לגיל 18.

ההורים הזכאים לקצבה

​לקצבת ילדים זכאים ההורים הבאים:

  • הורה שהוא תושב/ת ישראל
  • מי שבהחזקתו ילד שאינו ילדו, ובידו צו מינוי כאפוטרופוס. אם אין צו אפוטרופסות ניתן להתמנות כמקבל הקצבה לילד, לשם כך יש לפנות לסניף הביטוח הלאומי.
  • מי שאינו תושב ישראל, אך גר בישראל עם ילד אחד או יותר, ובתנאי שהוא עובד בישראל כשכיר או כעצמאי לפחות 6 חודשים, ויש לו היתר לשהייה ועבודה בארץ.

חשוב לדעת, ילד שעלה לארץ ללא הוריו, יכול לקבל את קצבת הילדים עבור עצמו.

הילדים עבורם משולמת הקצבה

הקצבה משולמת להורה עבור כל אחד מילדיו העונה על כל שלושת התנאים הבאים:
  1. לילד עדיין לא מלאו 18 שנה
  2. הילד שוהה בישראל
  3. הילד אינו נשוי