תקופת הזכאות


תחילת הזכאות לקצבה

ילד שנולד, עלה לארץ או אומץ עד 15 בחודש, תשלום הקצבה יחל מה-1 לחודש בו נולד, עלה לארץ או אומץ.
ילד שנולד, עלה לארץ או אומץ מה-16 בחודש, תשלום הקצבה יחל מה-1 לחודש שלאחר החודש בו נולד, עלה לארץ או אומץ.

סיום הזכאות 

הקצבה תשולם עד סוף החודש בו מלאו לילד 18 שנה. 

 ילד שנפטר

הביטוח הלאומי מתחיל לשלם קצבת ילדים בעד ילד שחי שבעה ימים לפחות או שהוריו הוציאו אותו מבית החולים.

אם נפטר ילד, והביטוח הלאומי שילם עבורו קצבת ילדים, יימשך תשלום הקצבה 3 חודשים מתום החודש שבו נפטר הילד.