סניף ערד ( 5259)


אזור התעשיה 9מיקוד 89058   מפה
ראשון, שלישי, רביעי
08:30 עד 12:30
כל הנושאים
זימון / ביטול תור לסניף
ימים ראשון עד חמישי, 8:00 עד 17:00, טלפון 6050* או 04-8812345
קיים פקס מחלקתי
חיצונית
כל הקווים שמגיעים לתחנה המרכזית בעיר
בסמוך לאשנב
ביום שני אין קבלת בנושא הבטחת הכנסה​