סניף אריאל ( 2407)

לקבלת תביעות בנושא אמנת רוסיה יש להגיע לסניף פתח תקווה בתיאום תור מראש בטלפון 6050*


פניות בכתב יש לשלוח לסניף הראשי בפתח תקווה לכתובת: רוטשילד 72, מיקוד 4947332.
רחוב אורי בר און 6 אריאל   מפה
ראשון
8:30 עד 13:30
בירורים בנושאים: אזרח ותיק ושארים, נכות כללית, הבטחת הכנסה, אבטלה, מילואים, ילדים, דמי לידה מזונות, נפגעי עבודה, סיעוד וילד נכה.
במקום נמצא נציג לבירורים בנושא ביטוח וגביה .
רביעי
8.30 עד 13.30
בירורים בנושאים: אזרח ותיק ושארים, נכות כללית, הבטחת הכנסה, אבטלה, מילואים, ילדים, דמי לידה, מזונות , נפגעי עבודה, סיעוד וילד נכה.
יש אפשרות להעביר פניות בכתב לסניף בנושאי ביטוח וגביה.
זימון / ביטול תור לסניף
ימים ראשון עד חמישי, 8:00 עד 17:00, טלפון 6050* או 04-8812345
פניות בפקס יש לשלוח לפקסים של המחלקות בסניף פתח תקווה
חיצונית
דן-186
יש