סניף אשקלון ( 2900)


רחוב הנשיא מספר 101 מיקוד 7832810   מפה
ראשון, שלישי, חמישי
08:30 עד 13:00
כל הנושאים
זימון / ביטול תור לסניף
ימים ראשון עד חמישי, 8:00 עד 17:00, טלפון 6050* או 04-8812345
08-6710681
חיצונית
יש