סניף בית שמש ( 2540)


רחוב הנשיא 3, מיקוד 99000   מפה
ראשון, שלישי, חמישי
08:30 עד 1300
כל הנושאים
זימון / ביטול תור לסניף
ימים ראשון עד חמישי, 8:00 עד 17:00, טלפון 6050* או 04-8812345
חיצונית
יש