סניף בני ברק ( 3700)


רחוב אהרונוביץ מספר 12 מיקוד 5137706   מפה
ראשון, שלישי, חמישי
08:30 עד 13:00
כל הנושאים
זימון / ביטול תור לסניף
ימים ראשון עד חמישי, 8:00 עד 17:00, טלפון 6050* או 04-8812345
03-6152518
חיצונית
504 ,567, 66 ,51,50 ,82
חניון מרכז רימונים (בתשלום)