סניף דימונה ( 5255)


רחוב ז'בוטינסקי מספר 1מיקוד 86000ת.ד 620   מפה
ראשון, שלישי, חמישי
08:30 עד 13:00
כל הנושאים
זימון / ביטול תור לסניף
ימים ראשון עד חמישי, 8:00 עד 17:00, טלפון 6050* או 04-8812345
לנושאי גמלאות- 08-6553777, לנושאי גבייה- 08-6262882
חיצונית
1
יש