סניף דימונה ( 5255)

לתשומת לבכם, בעקבות תקנות הקורונה לא תתקיים קבלת קהל פרונטלית בסניפים.

ניתן להזמין תור לשיחה טלפונית עם נותן השירות בסניף, באמצעות מערכת זימון תורים.


רחוב ז'בוטינסקי מספר 1מיקוד 86000ת.ד 620   מפה
ראשון, שלישי, חמישי
08:30 עד 13:00
כל הנושאים
שני, רביעי
15:00 עד 17:00
נפגעי עבודה, אמהות, ילדים, גל"ש, מילואים
זימון / ביטול תור לסניף
ימים ראשון עד חמישי, 8:00 עד 17:00, טלפון 6050* או 04-8812345
לנושאי גמלאות- 08-6553777, לנושאי גבייה- 08-6262882
חיצונית
1
יש