סניף חדרה ( 1700)


רחוב הלל יפה מספר 7א מיקוד 3820310   מפה
ראשון, שלישי וחמישי
08:30 עד 13:00
כל הנושאים
שני, רביעי
15:00 עד 17:00
בנושאים גביה מלא שכירים, מעסיקים, ילדים, דמי לידה, תאונות עבודה.
זימון / ביטול תור לסניף
טלפון 6050* או 04-8812345 - ימים א- ה בין השעות 08:00-17:00
04-6328108
חיצונית ופנימית