סניף חיפה ( 1000)


שד' פלי"ם מספר 8 מיקוד 3309511   מפה
ראשון, שלישי, חמישי
08:30 עד 12:45
כל הנושאים
זימון / ביטול תור לסניף
ימים ראשון עד חמישי, 8:00 עד 17:00, טלפון 6050* או 04-8812345
048134960
חיצונית
חניון חלונות הסיטי, חניון בתי המשפט, חניון ביטוח לאומי- לנכים בעלי תו נכה