סניף חולון ( 1600)

​​


רחוב פנחס לבון מספר 26 מיקוד 5816201   מפה
ראשון, שלישי, חמישי
08:30 עד 13:00
כל הנושאים
שני, רביעי
15:00 עד 17:00
גבייה ממי שאינו שכיר, אמהות, ילדים, מילואים, נפגעי עבודה
זימון / ביטול תור לסניף
ימים ראשון עד חמישי, 8:00 עד 17:00, טלפון 6050* או 04-8812345
03-5022422
חיצונית
5,11,71
יש