סניף קרית שמונה ( 115)


שדרות תל חי, מרכז מסחרי, ת.ד. 242, מיקוד 10252   מפה
ראשון, שלישי, חמישי
08:30 עד 13:00
כל הנושאים (ביום ג' – יתקבלו בשיקום מוזמנים בלבד)
זימון / ביטול תור לסניף
ימים ראשון עד חמישי, 8:00 עד 17:00, טלפון 6050* או 04-8812345
חיצונית