סניף קריות ( 900)רחוב אח"י אילת מספר 50 קרית חיים מיקוד 2850209   מפה
ראשון, שלישי, חמישי
08:30 עד 13:00
בכל הנושאים
שני, רביעי
15:00 עד 17:00
מילואים, נפגעי עבודה, אמהות, ילדים, גבייה ממי שאינו שכיר
זימון / ביטול תור לסניף
ימים ראשון עד חמישי, 8:00 עד 17:00, טלפון 6050* או 04-8812345
04-8411942
חיצונית
51 , 271