סניף מעלה אפרים ( 4143)

כתובת למשלוח דואר: ת"ד 766 ירושלים מיקוד 9414704


מרכז המועצה המקומית ,ד.נ מזרח בנימין מיקוד 90638   מפה
שני
08:30 עד 14:00 אחת לשבועיים (פרטים במועצה במעלה אפרים)
כל הנושאים
זימון / ביטול תור לסניף
ימים ראשון עד חמישי, 8:00 עד 17:00, טלפון 6050* או 04-8812345
מענה קולי להזמנת אישורים -02-6755633
02-6755691
חיצונית
949
יש, מרכז המועצה המקומית