סניף נהריה ( 600)רחוב וייצמן מספר 62 מיקוד 2238018   מפה
ראשון, שלישי וחמישי
08:30 עד 13:00
כל הנושאים
זימון / ביטול תור לסניף
ימים ראשון עד חמישי, 8:00 עד 17:00, טלפון 6050* או 04-8812345
קיים פקס מחלקתי בכרטיסיית פרטי מחלקות
חיצונית
קווים 3, 7