סניף נתניה ( 2100)רחוב הרצל מספר 68 מיקוד 4239226   מפה
ראשון, שלישי, חמישי
8:30 עד 13:00
בכל הנושאים
זימון / ביטול תור לסניף
ימים ראשון עד חמישי, 8:00 עד 17:00, טלפון 6050* או 04-8812345
חיצונית
4, 5, 21,22, 23א
בתשלום בקניון השרון