סניף אופקים ( 5253)


רחוב קיבוץ גלויות מספר 1 מיקוד 87555   מפה
ראשון , שלישי, רביעי
08:30 עד 12:30
כל הנושאים
זימון / ביטול תור לסניף
ימים ראשון עד חמישי, 8:00 עד 17:00, טלפון 6050* או 04-8812345
חיצונית
33 (מבאר שבע), 1 (פנימי)
יש
ביום שני אין קבלת בנושא הבטחת הכנסה