סניף פתח תקוה ( 2400)פניות בכתב יש לשלוח לסניף הראשי בפתח תקווה בלבד.
רחוב רוטשילד מספר 72, ת.ד 454 מיקוד 4947332   מפה
ראשון, שלישי, חמישי
08:30 עד 12:30
כללי, לקבלת תביעות בנושא אמנת רוסיה יש להגיע לסניף ולא לסניפי המשנה. מומלץ להזמין תור מראש בטלפון 6050*
זימון / ביטול תור לסניף
ימים ראשון עד חמישי, 8:00 עד 17:00, טלפון 6050* או 04-8812345
קיים פקס מחלקתי - ראה לשונית פרטי מחלקות מטה
חיצונית
חניה לנכים בלבד