סניף קצרין ( 111)


סוסיתא 1 קצרין   מפה
שני
10:00 עד 14:00
נושאי גמלאות וגבייה מלא שכירים.
זימון / ביטול תור לסניף
ימים ראשון עד חמישי, 8:00 עד 17:00, טלפון 6050* או 04-8812345
04-6726618