סניף רמת גן ( 3900)


רחוב החשמונאים מספר 15, ת.ד 10300, מיקוד 5248284   מפה
ראשון, שלישי, חמישי
08:30 עד 12:30
כל הנושאים
זימון / ביטול תור לסניף
ימים ראשון עד חמישי, 8:00 עד 17:00, טלפון 6050* או 04-8812345
קיים פקס מחלקתי בכרטיסיית פרטי מחלקות
חיצונית
61 ,65 ,161