סניף רמלה ( 2500)

גמלאים לקראת פרישה? מוזמנים להירשם לקבלת מידע ועדכונים לאזרחים ותיקים בדואר אלקטרוני YKRM@NIOI.GOV.IL (יש לציין שם, טלפון וכתובת דואר אלקטרוני)


רחוב דני מס מספר 9 מיקוד 97240105   מפה
ראשון, שלישי, חמישי
08:30 עד 13:00
כל הנושאים
זימון / ביטול תור לסניף
ימים ראשון עד חמישי, 8:00 עד 17:00, טלפון 6050* או 04-8812345
חיצונית
4 ,5
יש