סניף רחובות ( 2600)


רחוב רמז מספר 64 מיקוד 7644905   מפה
ראשון, שלישי, חמישי
8:30 עד 13:00
גמלאות, שיקום וגבייה.
זימון / ביטול תור לסניף
ימים ראשון עד חמישי, 8:00 עד 17:00, טלפון 6050* או 04-8812345
08-9450737
חיצונית