סניף ראשון לציון ( 2800)רחוב ישראל גלילי מספר 7 מיקוד 7542606   מפה
ראשון, שלישי, חמישי
08:30 עד 13:00
כל הנושאים
זימון / ביטול תור לסניף
ימים ראשון עד חמישי, 8:00 עד 17:00, טלפון 6050* או 04-8812345
03-9426714
חיצונית
11
חניה בתשלום