סניף ראש העין ( 2489)

לקבלת תביעות בנושא אמנת רוסיה יש להגיע לסניף פתח תקווה בתיאום תור מראש בטלפון 6050*


פניות בכתב יש לשלוח לסניף הראשי בפתח תקווה לכתובת: רוטשילד 72, מיקוד 49473.
בית נצבא ברח' שלום מנצורה 1, קומה 2 ראש העין   מפה
ראשון
14:00 עד 16:00
בירורים בנושאים: אזרח ותיק ושארים, נכות כללית, הבטחת הכנסה, אבטלה, מילואים, ילדים, דמי לידה, מזונות , נפגעי עבודה, סיעוד וילד נכה.
יש אפשרות להעביר פניות בכתב לסניף בנושאי ביטוח וגביה.
רביעי
08:30 עד 12:30
בירורים בנושאים: אזרח ותיק ושארים, נכות כללית, הבטחת הכנסה, אבטלה, מילואים, ילדים, דמי לידה, מזונות, נפגעי עבודה, סיעוד וילד נכה.
במקום נמצא נציג לבירורים בנושא ביטוח וגביה .
זימון / ביטול תור לסניף
ימים ראשון עד חמישי, 8:00 עד 17:00, טלפון 6050* או 04-8812345
פניות בפקס יש לשלוח לפקסים של המחלקות בסניף פתח תקווה