סניף תל אביב ( 3000)

בשל עבודות שמבצעת עיריית תל אביב, כל היציאות מסניף תל אביב נסגרו לתנועה עד חודש פברואר 2022, חוץ מהיציאה מרחוב המסגר.


רחוב יצחק שדה מספר 17 מיקוד 6777517   מפה
ראשון, שלישי, חמישי
08:30 עד 13:00
כל הנושאים
זימון / ביטול תור לסניף
ימים ראשון עד חמישי, 8:00 עד 17:00, טלפון 6050* או 04-8812345