סניף טירת הכרמל ( 1078)רחוב ז'בוטינסקי 50 טירת הכרמל   מפה
שני
12:00 עד 16:00
כל הנושאים
רביעי
08:30 עד 12:30
כל הנושאים
זימון / ביטול תור לסניף
ימים ראשון עד חמישי, 8:00 עד 17:00, טלפון 6050* או 04-8812345
04-8134960
חיצונית
קו 45
יש