סניף יהוד ( 2408)

לקבלת תביעות בנושא אמנת רוסיה יש להגיע לסניף פתח תקוה. מומלץ להזמין תור מראש בטלפון 6050*


פניות בכתב יש לשלוח לסניף הראשי בפתח תקווה לכתובת: רוטשילד 72, מיקוד 4947332
רחוב מרבד הקסמים מספר 6 בנין העירייה   מפה
רביעי
14:00 עד 16:00
בירורים בנושא ביטוח וגבייה בלבד. יש אפשרות להעביר פניות לסניף בנושא גמלאות באמצעות תיבת השירות.
חמישי
08:30 עד 13:30
בירורים בנושאים: אזרח ותיק ושארים, נכות כללית, הבטחת הכנסה, אבטלה, מילואים, ילדים, דמי לידה,, מזונות , נפגעי עבודה, סיעוד וילד נכה.
יש אפשרות להעביר פניות בכתב לסניף בנושאי ביטוח וגביה.
זימון / ביטול תור לסניף
ימים ראשון עד חמישי, 8:00 עד 17:00, טלפון 6050* או 04-8812345
פניות בפקס יש לשלוח לפקסים של המחלקות בסניף פתח תקווה
חיצונית
דן-78
יש