סניף יבנה ( 2683)


שידלובסקי 1 יבנה, מיתחם התחנה המרכזית מיקוד 8122101   מפה
שלישי
08:30 עד 13:00
כל הנושאים
זימון / ביטול תור לסניף
ימים ראשון עד חמישי, 8:00 עד 17:00, טלפון 6050* או 04-8812345
08-9427519
יש
יש ,ללא תשלום