סניף גבעת זאב ( 4186)

קבלת קהל בסניף תתחדש ב 3 למאי 2021


רחוב הלולב 1 גבעת זאב  
שני ורביעי
משעה 08:30 עד 13:00
כל הנושאים
זימון / ביטול תור לסניף
*6050 או 1-222-6050
יש