הבטחת הכנסה - תביעה לגמלת הבטחת הכנסה - טופס למילוי עצמי (5619)

הגשת תביעה לגמלת הבטחת הכנסה. לתשומת לבך, הגמלה להבטחת הכנסה כפופה למבחן הכנסות. מומלץ להשתמש במחשבון לבדיקת זכאות, לפני הגשת התביעה.

לא תהיה זכאי לקצבה אם אתה עונה על אחד מהתנאים מאלה:

    • אתה רווק ועובד ומרוויח מעל 3,104 ש"ח (החל ב- 01.01.2022) ברוטו בחודש.
    • אתה תלמיד ישיבה.
    • אתה בן קיבוץ או מושב שיתופי.
    • בבעלותך או בשימושך רכב (כולל אופנוע ) ששוויו עולה על 42,366 ש"ח (החל ב- 01.01.2022) ואינו משמש אותך עקב צורך רפואי.
    • אם אתה נשוי, ובן/בת  זוגך עונה על תנאים אלו - לא תוכל להיות זכאי לקצבה.